Samoa Data Dissemination Workshop

(November 19 to November 23 2018 - Samoa Bureau of Statistics)

Presentations

DDW Samoa 18_Samoa 2018 Disability Monograph

(link)
DDW Samoa 18_Economic Activity poster

(link)
DDW Samoa 18_Education Literacy poster

(link)
DDW Samoa 18_Eductional Attainment poster

(link)
DDW Samoa 18_Living Conditions poster

(link)
DDW Samoa 18_Prevalence of Disability poster

(link)
DDW Samoa 18_Reproductive Health poster

(link)
DDW Samoa 18_School Attendance poster

(link)